Pravno obvestilo

Predmetno obvestilo se nanaša na spletne strani na naslovu http://www.tekaskasola.si. Vsebina na predmetnih spletnih straneh je informativne narave in izključno v lasti Tekaške šole Živko.

Izjava o odgovornosti

Vse informacije ter ostale vsebine in gradiva  so zgolj informativne narave, zaradi česar Tekaška šola Živko ne prevzema  odgovornosti za njihovo točnost/pravilnost in s tem za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi uporabe le teh.  Tekaška šola Živko lahko te vsebine spremeni kadarkoli, brez predhodnega obvestila in ni odgovorna za kakršnekoli posledice teh sprememb.

Tekaška šola Živko se bo trudila za nemoteno delovanje predmetnih spletnih strani, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe (npr. za

radi virusov) ali nezmožnosti uporabe predmetnih spletnih strani.

Avtorske pravice

Tekaška šola Živko je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami objavljenimi na predmetnih spletnih straneh (besedila, fotografije, avdio-video posnetki,...) in sicer v najširšem pomenu. Vsakršno reproduciranje vsebin na spletnih straneh http://www.tekaskasola.si v komercialne namene, brez izrecnega pisnega soglasja, ni dovoljeno. Vsebine na teh spletnih straneh so lahko reproducirane le v nekomercialne namene, pri čemer se jih ne sme spreminjati, obvezno pa je pri tem navesti vir in avtorstvo dela.

Varovanje podatkov

Tekaška šola Živko bo vse podatke, zbrane na spletnih straneh http://www.tekaskasola.si,obravnavala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. 

Blagovne znamke

Tekaška šola Živko je registrirana blagovna znamka pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije in sicer na podlagi odločbe Urada za intelektualno lastnino RS št. 201370465 . Druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na predmetnih spletnih straneh, so lahko registrirane blagovne znamke drugih gospodarskih družb. 

Pravica do uporaba blagovne znamke Tekaška šola Živko vam ni dovoljena!

Uporabnik je dolžan spletne strani uporabljati v skladu s tem pravnim obvestilom ter določbami zakonov s področja prava intelektualne lastnine, avtorskega prava ter prava varovanja zasebnosti.

Tekaška šola Živko bo ob odkritju zlorabe vsebin na predmetni spletni strani in v primeru kršitve navedenih zakonov proti storilcu ukrepala v skladu z določbami kazenskega prava.

Uporabnik, ki bo vsebine na predmetnih spletnih straneh uporabljal v nasprotju z navedenimi zakoni ter pravili, je za svoje ravnanje odgovoren tudi odškodninsko.

© 2018, Tekaška šola. Vse pravice pridržane.

logo_zivko_k2.png

Anica Živko

Zasebna športna delavka, atletska trenerka

Milčinskega 12 3000 Celje, Slovenija

E-pošta: anica.zivko@siol.net

Mobitel: 051 321 101