V tekaški šoli Živko imamo sistematiziran pristop vadbe, ki se deli na posamezne vadbene skupine:

Mlajša skupina; otroci starosti od 4 - 7 let, razvijanje motoričnih spretnosti, koordinacije ter tehnike teka.

Tekmovalna skupina: mladi bodoči atleti, starejši od 8 let, že sposobni tekmovalnih nastopov.

Rekreativna skupina; začetniki in tekači z željo po tekmovalnih nastopih.

Glede na to, da je tek postal v Sloveniji ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije ta hip, saj nas le-ta sprošča in pomirja, dajemo vse večjo pozornost vadbi rekreativnih tekačev in tekačic. S tekom si zagotovo izboljšamo kvaliteto življenja, smo organizirani in u

spešni, predvsem pa bolj zadovoljni sami s seboj.

Z redno telesno aktivnostjo in obvladovanjem razvad in navad pa lahko pripravimo človeško telo tako, da se z dvigom imunskega sistema lažje ubrani pred vsiljivimi mikrobi in mikroorganizmi. Zmernost in postopnost pa naj ostaneta glavni načeli intenzivnosti vadbe.

Strokovni pristop in pogled trenerja Tekaške šole Živko v pripravah rekreativcev za novo tekaško sezono:

Resni – top rekreativci:

 

Predlog je vadba najmanj 4 - krat tedensko, kjer so uporabljene metode in kombinacije;

a) teki v naravi  (različne kombinacije fartlekov, cross teki, lahkotni in daljši teki, tempo teki),

b) teki na stadionu (kratki,srednji in dolgi  intervalni teki),

c) vadba v fitnesu  (krepitev kompletne muskulature, trening moči in kondicijska priprava ).

Zastavljeni cilji vadbe naj bi bili objektivni in nikakor ne previsoki, vadba se izvaja po sistemu skozi vse leto. Predlagamo vadbo v skupini. V konceptu treningov priporočamo opraviti tudi posamezni trening na kolesu ter plavanje kot regeneracijo.

Pred treningom v fitnesu predlagamo počasnejše ogrevanje v naravi (lahkotni tek) in veliko gimnastike.V fitnesu predlagamo sistem in pristop:

a) krepitev muskulature - vaje za stabilizacijo,

b) trening moči, 

c) ciklus krožnih treningov.

Srednje resni rekreativci:

Predlog je vadba vsaj 3 -  krat tedensko, in sicer 2 treninga v naravi in 1 trening v fitnesu. Uporabljene metode in kombinacije;

teki v naravi naj bi bili v sistemu fartlekov (kombinacija  minutnih  tekov) kot prvi trening, drugi trening daljši kontinuiran tek,

trening v fitnesu (krepitev kompletne muskulature - vaje za stabilizacijo in kondicijska priprava) pred vadbo v fitnesu predlagamo ogrevanje in gimnastične vaje.

Zastavljeni cilji so; izboljšati psihofizične sposobnosti,sproščeno in disciplinirano izvajanje vadbe,predlagamo vadbo v skupini.

Včasih je priporočljivo, da namesto daljšega teka opravimo kolesarski trening ter za regeneracijo plavanje. Vadba postane tako raznolika in motivacijsko obarvana.

Začetek vadbe pred glavnim zastavljenim tekmovanjem naj bi bil vsaj 6 - 9 tednov (dobro je začeti pravočasno, da nam tek postane užitek in preide v strast).

Začetniki:

Zadostuje vadba 2 - krat tedensko. Vadba je lahko individualna ali skupinska.

Priporočamo kombinacijo hoja - tek do 40'.

Na začetku predlagamo sistem; več hoje in manj teka,potem postopno zmanjšujemo čas hoje in povečujemo čas teka.

Predlagamo:

- prvi trening v kombinaciji, hoja - tek do 40' , sledi gimnastika in

- drugi trening hoja - tek do 30', sledi gimnastika, vaje za stabilizacijo, koordinacijo, raztezevalnevaje.

Cilj je izboljšati psihofizične in motorične sposobnosti,vadba je sproščena in  brez obremenitve.

Pri vseh treh stopnjah rekreacije je izredno pomembna velika VOLJA in močna ŽELJA  po  napredovanju, ki izhaja iz posameznika.

Pa uspešno!

Tekaška šola Živko