V Slovenski Bistrici se je odvijalo finale v mnogoboju za U14 in U12. V finale sta se uvrstila

Jure Slapšak med pionirji U14 in Filip Golež med pionirji U12, ki pa na finalu zaradi bolezni

žal ni nastopil.

Za skupno šesto mesto je v posameznih disciplinah v finalu dosegel:

60 m: 8.49

skok v daljino: 4.06m

suvanje tezke žoge 3kg: 8.17 m

600 m: 1:54,12