V začetku meseca november  se  je za atlete in atletinje pričelo pripravljalno obdobje na novo tekmovalno  sezono 2021.  Vrsto let doslej, smo se po Ljubljanskem maratonu,  še isti dan odpravili na priprave,  nekje ob morju, kajti  vsaka sprememba okolja je v tem obdobju še kako dobrodošla. Sedaj pa je nastala največja sprememba prav vsem, ostati in treninge izvajati doma! Na novo nastale razmere so postale izziv vsem, tako trenerjem kot vadečim.

Na srečo pa so se v teh zahtevnih in nepredvidljivih razmerah na Fakulteti za šport v Ljubljani, pričela izvajati testiranja za vse perspektivne  tekače in tekačice na srednje ter dolge proge, vključenih v NPE po kriteriju AZS: Jan Kokalj, Jan Vukovič, Karin Gošek, Vid Botolin, Bor Bauman, Sebastjan Baš, Ajda Slapšak in Tia Tanja Zivko.

Rezultati in ugotovitve testiranja posameznikov so v pomoč trenerjem za planiranje  treningov. Meritve skočnosti, hitrosti in hitrostne vzdrzljivosti..., pa sluzijo tudi kot spremljanje razvojnih spoobnosti posameznih mladih atletov in atletinj.

V tem obdobju je priloznost in hkrati tudi  izziv, da posameznik še bolje  spozna samega sebe, svoje občutke in odzive na napor. Pod strokovnim vodenjem trenerja pa odpravi  eventuelno  ugotovljene pomanjkljivosti.

Pomembno je tudi  rednost testiranja, da se  poleg pripravljalnega obdobja ponovi izvedba vsaj še v predtekmovalnem obdobju.